Istota bezpieczeństwa i ładu powszechnego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogów

efektywnego funkcjonowania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc także Policja pełnią w tymże procesie niemałą rolę. Dlatego na samym wstępie należy zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny istotny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Z kolei porządek publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Wszakże warto mieć na uwadze, że jest to ledwie jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były często podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to dziedziny, które ulegają zmianom, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest nader niełatwe.  Jednakże, analizując literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *